บริษัท เอพีเอส การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

บริการจัดทำบัญชีและภาษีครบวงจร ตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัทวางระบบบัญชี และเอกสารตามประเภทธุรกิจ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี

  • รับปรึกษาปัญหา การวางแผนงาน วางระบบงานด้านบัญชี
  • รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
  • รับทำบัญชีรายเดือน ราคามิตรภาพ แต่ผลงานคุณภาพระดับมืออาชีพ
  • บริการด้านภาษี โดยดูแลและวางแผนทางด้านภาษีให้กับลูกค้า พร้อมให้คำปรึกษา
  • บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีประสบการณ์