มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

http://www.northbkk.ac.th/

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มี 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตสะพานใหม่และวิทยาเขตรังสิต

สำหรับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เราได้พัฒนาเว็บไซต์ในส่วนต่างๆมากมาย เช่น เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์คณะ เว็บไซต์หน่วยงาน ระบบ E-Learning ระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบ Digital Signage และ Web Application สำหรับการปฏิบัติงานอื่นๆอีกมากมาย